Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 9 augustus

Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg.
Mattheüs 22 vers 11 en 12

Het kleine plaatsje Ribadesella ligt aan de Spaanse noordkust. Mensen uit grote steden vieren er massaal vakantie. Ze zijn van harte welkom, maar er zitten nogal wat klagers tussen. Ze vinden dat koeienmest niet lekker ruikt, en ze vinden het niet leuk om vroeg gewekt te worden door hanengekraai. Dat staat hun natuurlijk vrij, maar ze laten het weten ook. En ze eisen dat er iets aan wordt gedaan. De burgemeester liet grote posters ophangen om een en ander uit te leggen. Om te besluiten: ‘Als je niet tegen deze dingen kunt, ben je misschien niet op de juiste plek’.

Het kan en zal niet gebeuren, maar als er iemand in de hemel zou opduiken die er niet thuishoort, wordt hij er onmiddellijk uit gebonjourd. Maar hij zou zich in de hemel ook helemaal niet thuisvoelen. Want daar wordt God gedankt. Er wordt gezongen tot eer van de Heere Jezus. Hij is het Middelpunt, het Lam, eens gekruisigd. Daar is liefde, Goddelijke liefde. We wonen in het licht. Nee, dat is niets voor een ongelovige.

Het dagboek bestellen?