Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 8 augustus

De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die Christus genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen.
Johannes 4 vers 25

De vrouw had het in het leven niet getroffen. Ze had al met vijf mannen samengeleefd, al dan niet gehuwd, maar alle vijf verbindingen waren op de klippen gelopen. Nu leefde ze al met de zesde.

De maatschappij is nu, bijna tweeduizend jaar later, sterk veranderd. De rechtspositie van de afzonderlijke mens is versterkt. Maar één ding is níet veranderd: nog steeds zoeken mensen naar vrede en geluk. Ze verlangen naar warmte, liefde en geborgenheid. Waar moeten ze dat vinden?

Deze eenzame vrouw wist iets dat heel belangrijk was: God zou de Christus zenden. Bovendien was ze zo eerlijk dat ze toegaf dat haar leven in scherven lag. Als iemand dat erkent, kan God te hulp komen en een oplossing bieden. Hij zond de Heere Jezus naar haar toe.

De verwachte Verlosser zocht haar op en raakte haar geweten en haar hart aan. Dat was allebei nodig. Het resultaat van deze ontmoeting was een blijvende zekerheid en blijheid in haar leven.

Het dagboek bestellen?