Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 7 augustus

(…) waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.
Efeze 2 vers 20 tot en met 22

In de Roemeense hoofdstad Boekarest staat het Parlementspaleis. Het geldt als het zwaarste gebouw ter wereld. Er is 700 miljoen kilogram staal en brons in verwerkt. Ook 1 miljoen m3 marmer, 3,5 miljoen kilogram kristalglas en 900.000 m3 hout. Het gewicht aan het ‘normale’ metsel- en stucwerk is bijna niet te becijferen. Het gebouw is een plaatje en kost een vermogen.

Het kostbaarste gebouw ooit is de gemeente. Daarvan is Jezus Christus het fundament. Alle échte christenen vormen samen een tempel waarin God woont. Nee, nu nog niet zichtbaar voor het natuurlijke oog, maar wel volkomen werkelijk.

Is het niet een geweldig voorrecht om een deel van deze tempel van God te mogen zijn? Houdt dat niet ook de heilige plicht in om ons daarnaar te gedragen? God Zelf is heilig; dat moet Zijn woonplaats dan ook zijn. Christus stierf om ons van onze zonden te bevrijden. Nu mogen we in heiligheid voor God leven.

Het dagboek bestellen?