Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 10 augustus

U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.
Micha 7 vers 19

In Stockholm was het oorlogsschip de Vasa gebouwd. Op 10 augustus 1628 vertrok het richting de Oostzee voor de eerste proefvaart. Na 1300 meter kantelde het schip door harde windvlagen. Een stukje verder zonk het bij het eilandje Beckholmen. Het lag 333 jaar op de bodem van de haven. In 1961 werd het wrak geborgen.

De zonden die God in de diepte van de oceaan werpt, zullen nooit meer boven komen. Toegegeven, dat zou ook heel wat moeilijker zijn. Want de Vasa lag gewoon in een binnenwater, terwijl het diepste punt van de zeebodem onbereikbaar is.

Maar wat veel belangrijker is: God wil die zonden niet meer onder ogen krijgen. Gods almacht is onbeperkt, maar Hij verheugt Zich er juist over als Hij zonden kan vergeven.

Als een mens tot Hem komt en zijn zonden voor Hem belijdt, vergeeft Hij die op grond van het sterven van Zijn eigen Zoon. Als de Heilige is het voor Hem een reden tot blijdschap om zonden voor eeuwig weg te doen. Nooit, nooit zal Hij meer aan zonden denken die Hij heeft vergeven. Dat geeft ons een volkomen rust voor ons geweten.

Het dagboek bestellen?