Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 11 augustus

Menig mens roept zijn eigen goedertierenheid uit, maar wie zal een betrouwbaar iemand vinden?
Spreuken 20 vers 6

Onze overburen leken zo’n leuk stel met hun twee kinderen. Onlangs nog ’t huis verbouwd. Nu wordt het spul verkocht; ze zijn uit elkaar …

Niet lang geleden werden betrouwbare, godsdienstige waarden gepredikt door mensen die ervoor hadden gestudeerd en zeker van hun zaak leken. Nu zeggen diezelfde mensen dat je het niet allemaal zo letterlijk moet nemen: ‘Het leven is hier en nu’.

Het kan ook heel dichtbij komen, onder je eigen vel. Vage klachten, doktersbezoekjes, foto’s, uitslag – foute boel! Waaraan je nooit wilde denken: nu al sterven? En dan?

Is dit pessimistisch? Het is de werkelijkheid. Kun je dan op niets en niemand meer vertrouwen? Jawel, Christus! Hij zegt: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven” (Johannes 5 vers 24). Wat Híj zegt, staat onvoorwaardelijk vast.

Het dagboek bestellen?