Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 12 augustus

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
Efeze 1 vers 3 en 4

Op ruim 1200 meter hoogte boven de Mojavewoestijn in Amerika hingen twee luchtballonnen. Ze waren door een lijn van 12 meter aan elkaar verbonden. Andy Lewis liep eroverheen, van de éne luchtballon naar de andere. Daarna liet hij zich aan een parachute naar beneden vallen. – Hij liever dan ik, zullen velen denken. Met een parachute op je rug is een misstap misschien niet direct fataal. Maar toch!

Mensen zijn gemaakt om op de grond te leven. Maar Gods bedoeling was uiteindelijk dat zij in de hemel zouden komen. We zijn alleen een tijd op aarde, omdat God wil zien of wij voor Hem zouden buigen en Hem gehoorzaam zouden zijn.

En nu Adam en Eva met al hun nakomelingen zondaars geworden zijn, is de grote hamvraag: Knielen we voor God, belijden we onze zonden en geloven we in de Heere Jezus? Dán zullen we straks de hemel bevolken, tot in alle eeuwigheid, als Gods kinderen!

Het dagboek bestellen?