Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 30 augustus

Groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel
nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

2 Petrus 3 vers 18

De Anna Paulownaboom staat bekend als de snelst groeiende boom. In zijn eerste jaar kan hij wel 6 meter hoog worden. Hij produceert ook veel meer zuurstof dan andere bomen.

De snelst groeiende plant gaat nog veel harder. Sommige soorten bamboe kunnen 90 centimeter per dag groeien. Als je ernaast zit, zie je het gebeuren. De stengels bereiken in één seizoen van drie tot vier maanden hun maximale hoogte.

Groeien is belangrijk. Vooral onze geestelijke groei. Dat we de Heere Jezus Christus beter leren kennen. Is dat onze wens?

Hij heeft ons liefgehad en is voor ons naar het kruis gegaan. Alles deed Hij om ons te redden voor de eeuwigheid en ons gelukkig te maken. Als je dat beseft, wíl je Hem toch steeds beter leren kennen!

Daartoe is het nodig om de Bijbel steeds weer te lezen. Want daarin zien we Hem. Het is nodig dat wij onbelangrijker worden en Hij steeds groter wordt!

Het dagboek bestellen?