Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Woensdag 3 januari

Kom haastig naar ons toe, en verlos ons, en help ons.
Jozua 10 vers 6

Mayday! Mayday! Al honderd jaar wordt dit woord wereldwijd gebruikt als noodsignaal. Waar komt het vandaan? En waar slaat het op?

Frederick Stanley Mockford was in de jaren twintig van de vorige eeuw verkeersleider op Croydon Airport. Dat was toen het belangrijkste vliegveld van het Verenigd Koninkrijk. Er landden in die tijd vooral veel vliegtuigen uit Parijs. Hij kwam op de gedachte dat het handig was als piloten een codewoord hadden dat ze konden gebruiken als ze in problemen kwamen.

Het werd het woord Mayday, afgeleid van het Franse m’aider – Help mij! Ook voor Engelsen en anderstaligen is het goed en duidelijk uit te spreken.

Voor elk mens is het eenvoudig om tot God te roepen: ‘Verlos mij en help mij!’ We moeten alleen over onze trots heen stappen. God verlangt dat we onze schuld als zondaars voor Hem erkennen en Hem onze zonden belijden. Als we dan geloven in de Heere Jezus, dat Hij in onze plaats aan het kruis is gestorven, ontvangen we volle vergeving en worden we gered. Nog nooit heeft God een mens die tot Hem om hulp riep, laten staan. Hij helpt graag!

Het dagboek bestellen?