Het Rechte Spoor – 2024 | Dinsdag 2 januari

Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
Johannes 6 vers 35

Brood is van levensbelang. De Heere Jezus Christus ook. Zonder Hem is er geen werkelijk leven. Maar niemand wordt verzadigd als hij alleen maar naar dat brood kijkt. Wie het opeet, díe stilt z’n honger. Daarom vraagt de Heere Jezus alle mensen tot Hem te komen en in Hem te geloven.

Dat vraagt Hij nu al bijna tweeduizend jaar. Hoe lang wacht Hij al op u? Hij verlangt ernaar het eeuwige leven te geven. Het heeft geen enkel resultaat om daarover te gaan zitten nadenken of om daarover te gaan praten. Brood is er om gegeten te worden. We moeten in Jezus Christus geloven en ons vertrouwen stellen op Zijn verzoeningswerk aan het kruis. Daardoor alleen wordt de honger van onze zielen gestild.

In een recept staat niet: ‘Men denke erover na (…)’, maar: ‘Men neme (…)’. Je kunt denken zolang je wilt, maar dan komt het eten nooit klaar en blijf je honger houden. Nee, als we tot Christus gaan en in Hem geloven, als we aannemen dat Hij ook voor ons aan het kruis is gestorven, dán komt er vrede in ons hart!

Het dagboek bestellen?