Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Maandag 1 januari

Het gebeurde (…) dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden.
Handelingen 11 vers 26

Vanaf vandaag mogen ouders hun kinderen zowel de achternaam van de vader als die van de moeder geven, en dat in de volgorde van hun eigen keus. Het maximale aantal achternamen is echter twee. Anders loopt het helemaal uit de hand. – Het belangrijkste is dat we de naam van Christus dragen, dus christenen zijn. Maar dan wel in de ware zin van het woord.

Een echte christen is iemand die in Jezus Christus gelooft. Die zich tot God heeft bekeerd en z’n zonden heeft beleden. Die erop vertrouwt dat de Heere Jezus aan het kruis ook voor zijn zonden is gestorven.

Zo’n christen word je niet door uiterlijke dingen, zoals de doop, kerkbezoek en het houden van godsdienstige geboden. Nee, het is een zaak van geloof en van het hart.

Een echte christen is een gelukkig mens. Hij weet dat hij voor de eeuwigheid gered is, nu al een kind van God is en straks de hemel mag binnengaan. Hij heeft Jezus Christus lief en wenst Hem te volgen, omdat Hij voor hem aan het kruis is gestorven.

Het dagboek bestellen?