Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 31 december

Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin (…) U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond.
Exodus 12 vers 3 en 6

De Israëlieten moesten op de tiende dag van de eerste maand van het jaar een lam in huis nemen, een jonge ram of geitenbok van één jaar oud. Vier dagen later moest dat dier worden geslacht.

Het stuit veel mensen tegen de borst om zo’n dier te doden. Dat heeft de Schepper in de mens gelegd. Je moet over een drempel heen.

Het jonge dier moest geslacht worden om de leden van het volk Israël tegen het oordeel te beschermen. Het offer wijst naar de Heere Jezus. Hij moest sterven om ons te redden van het oordeel van de heilige God.

Wat is het voor God geweest om het oordeel over de zonden uit te storten over het hoofd van Zijn geliefde Zoon! De heilige God oefende het oordeel uit en kon daarbij niets door de vingers zien, ook niet, toen het Zijn eigen Zoon was Die de slagen in ontvangst moest nemen. – God zij dank voor dat grote offer!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.