Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 26 juli

Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan.
Jesaja 61 vers 10

Datta Phuge uit India had een T-shirt besteld. Er werden vijftien goudsmeden voor ingezet. Het werd op maat gemaakt en er werd 3,2 kilogram goud in verwerkt. De goudprijs is intussen behoorlijk gestegen, maar de Indiër betaalde er een aantal jaar geleden al omgerekend ruim 86.000 euro voor.

Je kunt beter gekleed zijn in de mantel van Gods gerechtigheid. Wie de klederen van het heil draagt, is behouden voor de eeuwigheid. Dat is iets heel anders dan een beetje pronken op aarde met zilver en goud.

De prijs van die kleding ligt dan ook veel hoger. Niet te vergelijken met de euro’s die Datta voor z’n shirt neerlegde. Opdat wij de kleding van het eeuwige heil en de gerechtigheid van God konden dragen, moest de Heere Jezus sterven aan het kruis. Hij onderging het oordeel en stortte Zijn bloed. Dát was de prijs!

We hebben dan ook werkelijk alle reden om ons te verheugen in God. Hij stond immers Zijn Zoon af en de Heiland was bereid die hoge prijs te betalen.

Het dagboek bestellen?