Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 27 juli

Plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
Lukas 2 vers 13 en 14

Vrede op aarde – dat is één van de diepste wensen en hoogste idealen. Al eeuwenlang probeert de mensheid dat doel te bereiken. Tevergeefs. De mens hunkert wel naar vrede, maar is net zo sterk verslaafd aan macht. Daarom zeiden de oude Romeinen het al: ‘De mens is de grootste vijand van zichzelf’.

Mensen willen vrede met elkaar, maar zodra ze de gelegenheid zien over de ander te heersen, zullen ze het niet laten. Het resultaat: oorlog!

De mens staat zichzelf in de weg en maakt de wereldvrede zo tot een onbereikbaar ideaal. Hetzelfde geldt voor de verhouding tussen de mens en God.

God wil niets liever dan de mens in Zijn armen sluiten, maar wij hebben Hem de oorlog verklaard door tegen Hem in opstand te komen. We zullen pas Gods vrede kunnen ervaren als we ons aan Hem hebben overgegeven, ons voor Hem hebben gebogen en schuld hebben erkend. Dát is moeilijk! Het is echter de enige manier om werkelijke vrede te ontvangen.

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage