Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 28 juli

De HEERE is geduldig en rijk aan goedertierenheid, Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtreding.
Numeri 14 vers 18

In Sarajevo werd de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand door een Servische nationalist vermoord. Een maand later, op 28 juli 1914, verklaarde Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Servië. Zo begon de Eerste Wereldoorlog. Die zou ongeveer 9,5 miljoen doden ‘opleveren’ en bijna 18 miljoen gewonden.

Ja, de mens is tot grote dingen in staat. Als het maar zijn lievelingsterrein is: elkaar kwaad doen, slaan en vernietigen.

Onze God is groot in liefde en geduld, rijk aan goedheid. Hij leverde het hoogste bewijs daarvan door Zijn enige Zoon op Golgotha over te geven in de dood. Dat deed Hij uit liefde tot ons. En Hij laat Zijn gunst elke keer weer zien als Hij een mens aanneemt die zich tot Hem bekeert.

Als iemand op zijn knieën gaat en zijn zonden belijdt, vergeeft God hem alles – op grond van het sterven van de Heere Jezus. God vergeeft graag. Hij verlangt ernaar om overtredingen uit te wissen en schuld kwijt te schelden. Hij neemt ons als Zijn eigen kinderen aan!

Het dagboek bestellen?