Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 25 juli

Weet je dit? Dat altijd al, vanaf het moment dat God de mens op de aarde geplaatst heeft, het gejuich van de goddelozen van korte duur geweest is, en de blijdschap van de huichelaar maar voor een ogenblik?
Job 20 vers 4 en 5

Deze vraag werd aan Job gesteld door één van zijn vrienden. God stelt hem aan ieder mens: ‘Weet je hoe kort de blijheid en de genoegens van dit leven zijn?’ Hij wil ons zo de ogen openen en ons aan het verstand peuteren dat het leven zonder Hem arm is. En dat het plezier van de aarde snel voorbijgaat.

De Heere Jezus vertelde het verhaal van een jongeman die zijn ouderlijke huis verliet om plezier te gaan maken. In korte tijd joeg hij zijn vermogen erdoor en keerde toen hongerig en in lompen gekleed terug naar zijn vader. Hij zei: ‘Vader, ik heb tegen u en de hemel gezondigd. Ik ben het niet meer waard dat ik uw zoon ben!’

En de vader? Hij sloot zijn zoon in zijn armen en gaf een groot feest. Van dat feest wordt niet gezegd dat er een einde aan kwam. Zo zal het elke zondaar vergaan die met berouw tot God gaat: hij wordt Gods kind en krijgt deel aan een blijdschap die nooit eindigt.

Het dagboek bestellen?