Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 25 januari

U kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.
2 Korinthe 8 vers 9

Een jaar geleden lag in Spanje een pak sneeuw. In de bossen in het noorden van het land was een das op zoek naar voedsel. Vanwege de sneeuw besloot het zwart-wit gestreepte dier het maar in een grot te proberen. Hij groef, maar vond enkel een paar oude romeinse munten. Die liet hij liggen. Enkele archeologen kamden daarop de hele spelonk uit en vonden een complete schat: 209 koperen munten uit de derde tot de vijfde eeuw n.Chr.

De mensen van wie die munten waren geweest, hadden er niets meer aan. Toen ze stierven, was de waarde ervan voor hen nul. Wat is dan nog wel belangrijk? Of je in de Heere Jezus hebt geloofd. Of je op grond van Zijn kruis met God verzoend bent en Zijn kind bent geworden. Of je werkelijk rijk bent geworden!

Om dat mogelijk te maken, werd de Heere Jezus arm. Hij gaf alles op wat Hij had, en Hij gaf Zichzelf over in de dood. Z├│ arm werd Hij, opdat wij rijk zouden worden. Wie wil die rijkdom niet ontvangen?

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorie├źn Homepage