Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 24 mei

Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE van de legermachten. Sla die Herder.
Zacharia 13 vers 7

In januari 1863 werd in Londen de metro in gebruik genomen. Het was daarmee de eerste stad wereldwijd met een ondergrondse spoorweg. In ons laaggelegen landje met vaak slappe bodem en hoge grondwaterpeil is dat minder eenvoudig aan te leggen. Maar snelle verbindingen zijn heel wat waard, zeker in grote steden. Maar meer nog naar de hemel toe.

Toen de eerste mensen zondigden, werden zij uit de hof van Eden verdreven. Engelen met een vlammend zwaard bewaakten de toegang. De mens was van God afgesneden.

Dát zwaard trof de Heere Jezus aan het kruis. God oordeelde ‘Zijn Metgezel’. Dat was de Heiland, want Hij had Zijn hele leven met God gewandeld. God sloeg Hem dan ook vanwege ónze zonden.

Omdat de Heere Jezus het oordeel droeg en daardoor de zonde heeft uitgedelgd, kunnen wij nu vrij tot God gaan. De weg is open. Wie in de Heere Jezus gelooft, staat met God in een levende verbinding. God is zijn Vader en hij is Zijn kind.

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage