Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 21 juni

Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was.
Mattheüs 18 vers 23 en 24

Jérôme Kerviel was een topman van de Franse bank Société Générale. Hij stond in hoog aanzien en verdiende meer dan Jan Modaal. De man pleegde fraude. Dat ging om immense bedragen. Een jaar of tien geleden werd hij door de rechtbank veroordeeld. Hij moest de bank maar liefst 4,9 miljard euro betalen. Kon hij dat? Kon de slaaf uit de dagtekst zijn schuld aflossen? Kan een zondaar God betalen wat hij Hem schuldig is? – Nee, drie keer nee!

De eeuwigheid is te kort om te boeten voor alle zonden die we hebben bedreven. Omdat God ons liefheeft en ons juist graag in de hemel wil hebben, zorgde Hij voor een oplossing. Hij liet Zijn eigen Zoon de straf dragen. Christus betaalde aan het kruis onze schuld.

Het enige wat wij nu nog moeten doen, is voor God onze schuld erkennen en in het geloof de Heere Jezus als onze Verlosser aanvaarden. Dan wordt ons alles kwijtgescholden en worden we Gods kind!

Het dagboek bestellen?