Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 20 juni

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.
Hebreeën 1 vers 1

Wie is Gods Zoon? De Heere Jezus. Hij is Gods laatste Woord.

Er zijn mensen die klagen: ‘God spreekt niet! Waarom zwijgt Hij?’ Maar als we de Heere Jezus niet aannemen, heeft God ons niets meer te zeggen.

Wie is Hij dan door Wie God tot ons wil spreken? Hij genas zieken, maakte blinden ziende, dreef demonen uit, ja, Hij riep zelfs doden weer tot leven. Bovenal verkondigde Hij het evangelie van Gods liefde voor hen die waren gezonken in diepe ellende en zonde.

Op een dag werd deze Zoon van God onschuldig ter dood veroordeeld en aan een kruis gespijkerd. Als u Hem vraagt: ‘Waarom hebt U daar gehangen?’, zal Hij antwoorden: ‘Omdat jij bij God een grote schuld hebt.

Die kun je zelf afbetalen in de hel, maar je bent er nooit klaar mee; óf je laat Mij voor jouw schuld betalen! Niemand anders is daartoe in staat! Ik wil voor jou betalen! Geloof in Mij!’

Neem Zijn aanbod aan!

Het dagboek bestellen?