Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 19 juni

Zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand (…) Uit de troon kwamen bliksemstralen,
donderslagen en stemmen.

Openbaring 4 vers 2 en 5

Een bliksemflits op de foto krijgen, dat is niet eenvoudig. Het is echt een flits – en je moet precies op het goede moment op de knop drukken. Bijna altijd ben je te vroeg of te laat. In juni 2020 ging dat iets gemakkelijker. Over de Zuid-Amerikaanse staten Uruguay en Argentinië trok een storm. Daarbij werd een bliksemflits waargenomen die 17 seconden lang te zien was. Die ging als record de boeken in.

Vanuit de troon in de hemel komen bliksemstralen en donderslagen voort. Op die troon zit Iemand: Iemand met een hoofdletter. Het is Godzelf. De dag komt dat Hij de wereld zal gaan oordelen vanwege de ongekende ongerechtigheid. Het is als in de dagen vóór de zondvloed en als in de dagen van Sodom en Gomorra. De mensheid spant zich in om de Schepper zoveel mogelijk te tarten. God is vol van geduld, maar laat niet met Zich spotten.

Op een dag ‘breekt het onweer los’. Het is van het allergrootste belang dat je dan in veiligheid bent. Dat kan alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus. Hij stierf voor u en mij aan het kruis!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage