Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 15 november

Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.
Hebreeën 11 vers 3

Volgens de evolutietheorie was de Coelacanthus het beste bewijs van een overgangsvorm tussen vissen en amfibieën, dieren die op het land en in het water kunnen leven. Geleerden hadden fossielen ervan gevonden en nauwkeurig onderzocht. Deze soort vis heeft 70 tot 220 miljoen jaar geleden geleefd en is daarna uitgestorven. In 1938 werd hij echter in zee bij Madagaskar gevangen. Sindsdien zijn er honderden uit het water gehaald. Het bleek gewoon een echte vis te zijn.

Toch komt daardoor geen evolutionist tot bezinning. Inderdaad, er is geloof voor nodig. Geloof wordt niet bewerkt door een verstand te overtuigen, maar door een geweten aan te raken.

Wat een mens nodig heeft, is dat hij beseft dat hij als zondaar niet voor God kan verschijnen. En dat hij zijn zonden voor Hem belijdt en dan gelooft dat de Heere Jezus daarvoor gestorven is. Zo ontvangt hij vrede met God en een nieuw leven. Het geloof woont in zijn hart en hij begrijpt dat zijn hemelse Vader de Schepper is!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.