Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 14 november

Ik zal uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen.
Micha 7 vers 7

Vrienden kunnen ontrouw worden. Zelfs in het huwelijk wordt een gegeven belofte soms snel vergeten. Maar God laat de Zijnen niet in de steek. Hij luistert naar al hun gebeden.

De profeet Micha spreekt over een tijd waarin de zoon zijn vader te schande maakt, de dochter opstaat tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Iemands vijanden zijn nota bene z’n eigen huisgenoten (vers 6).

Dat zijn troosteloze woorden. Ze beschrijven een hopeloze toestand. Maar ook als het zó erg wordt, blijft God trouw en mogen we onze zorg bij Hem brengen.

Het is goed op te zien tot de Heere God en niet te klagen tegenover mensen. We mogen het van de God van ons heil verwachten, want Hij hoort ons. Hij vérhoort ons ook. Omdat Hij de levende en almachtige God is, kan Hij verhoren. Omdat Hij een liefhebbend God is, zal Hij verhoren.

Als God werkelijk onze God is, kunnen we met volkomen zekerheid zeggen: “Mijn God zal mij horen”!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.

Geplaatst op Categorieën Homepage