Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 13 november

Op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Johannes 7 vers 37 en 38

In 1853 werd in Amsterdam het waterleidingnet in gebruik genomen. Het was de eerste stad van het land. Drie jaar later volgde Den Helder, als tweede. Het waterleidingstation lag in de duinen. Het natuurlijk gefilterde water was van uitstekende kwaliteit. Dat kwam de bevolking ten goede. Toen er in 1866 een landelijke uitbraak was van cholera, lag het aantal slachtoffers in Den Helder duidelijk lager dan elders.

Goed drinkwater is voor de volksgezondheid van groot belang. Veel waardevoller nog is het levende water dat de Heere Jezus aanbiedt. Dat lest niet de dorst van onze magen, maar van onze zielen. Dat water des levens lest ook niet voor een korte tijd de dorst, maar voor altijd.

Wie dát water wil ontvangen, moet naar de Heere Jezus gaan. Hij nodigt immers allen die dorst hebben, uit om tot Hem te komen. Dat wil zeggen: wie in Jezus Christus gelooft, díe ontvangt dat water. Zíjn verlangen naar geluk wordt voor eeuwig gestild.

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.