Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 12 november

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees (…) laten wij tot Hem naderen.
Hebreeën 10 vers 19 tot en met 22

Voor de gelovige christen bestaat het heiligdom niet uit steen of hout, maar is het de hemel zelf. Dáár zijn de Personen Die hij aanbidt: God de Vader en de Heere Jezus Christus.

Door het geloof mogen we naderen in Gods tegenwoordigheid, met volledige rust en blijdschap. Als verloste mensen hoeven we voor Hem niet bang te zijn.

Mannen en vrouwen mogen binnenkomen, los van hun leeftijd, nationaliteit, kleur, opleiding en inkomen. Allen die door geloof in God nieuw leven hebben ontvangen, kunnen deze weg gaan.

Door het bloed van de Heere Jezus Christus is de weg geopend. Onze zonden hadden God onteerd en ons besmeurd. Ze waren een onoverkomelijk struikelblok. Door het sterven van de Heere Jezus zijn ze echter weggedaan. Het storten van Zijn bloed maakte de toegang vrij.

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.