Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 12 april

U bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
Galaten 3 vers 26

De eilandenstaat Tonga ten oosten van Australië was vorig jaar in het nieuws. Op 15 januari barstte er een onderzeese vulkaan uit. De schade was groot. Ook de internetkabel begaf het. Die is 840 kilometer lang, ligt op de bodem van de oceaan en loopt naar Fiji. De reparatie duurde vijf weken. Toen was de verbinding met de eilanden weer normaal.

Een goede verbinding is van groot belang. Zeker als het om de verbinding met onze Schepper gaat, met de almachtige God. En met Zijn Zoon, Jezus Christus, de Zaligmaker van de wereld.

De verbinding tussen de hemel en de aarde was door de zonde van ons mensen verstoord. Tussen hemel en aarde hing tweeduizend jaar geleden de Heere Jezus aan het kruis. De aarde stootte Hem uit, omdat Hij de Rechtvaardige was. En de hemel sloot zich toen Hij onze zonden op Zich nam. – Toen de verzoening bewerkt was, riep Hij met machtige stem: “Het is volbracht!” Sindsdien staat Gods hemel open voor ieder die in Zijn Zoon gelooft. Door het werk van Christus worden we met God verbonden, ja, zelfs Zijn kinderen!

Het dagboek bestellen?