Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 11 april

Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar Hem uit.
Psalm 34 vers 5 en 6

Als een mens terugkijkt naar zijn leven, ontdekt hij veel egoïsme en trots. Hij had wel vaak goede voornemens, maar bracht er niet veel van terecht.

Als hij vooruitkijkt, is er angst: Wat kan mij overkomen? Wat is er na de dood?

En als hij om zich heen kijkt, ziet hij een wereld vol van ellende, ongerechtigheid, haat en slechtheid.

Waar moet hij dan naar kijken? Is er niemand die zijn vragen beantwoordt en zijn verlangen naar vrede en geluk kan stillen?

Zeker, kijk naar boven! Daar woont de almachtige God Die het heelal heeft geschapen. Hij heeft de mens lief en wil hem redden. Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.

Hef je ogen op tot Hem Die Zich naar ons neerbuigt. Hij ziet ons. Hij kent onze omstandigheden, ook onze nood en ons hart, onze gevoelens. Hij stelt oprecht belang in ieder van ons persoonlijk. Hij wil het goed voor ons maken!

Het dagboek bestellen?