Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 11 januari

Dan gaat voor de snelle de kans op ontvluchten verloren, de sterke zal zijn kracht niet inzetten, geen held zijn leven redden.
Amos 2 vers 14

In een 30-kilometerzone in de Belgische stad Mechelen staat een bord dat de snelheid aangeeft van ieder die voorbijrijdt. Vandaag precies een jaar geleden, trok een man de aandacht van de politie. Hij reed op een elektrische step, maar het bord gaf 43 kilometer per uur aan. In België mag je met zo’n step op de openbare weg maximaal 25. Het voertuig werd op de rollerbank gezet om te kijken of hij opgevoerd was. Ja dus. Hij bereikte een snelheid van 104 kilometer per uur. De man was hem kwijt.

Als iemand denkt zó snel te zijn dat hij aan het oordeel van God kan ontkomen, maakt hij een jammerlijke vergissing. Daar is geen kans op, want de Schepper is de Almachtige.

Niet door snelheid kun je Gods oordeel ontvluchten, maar alleen door te schuilen achter het kruis van Zijn Zoon. Jezus Christus stierf op Golgotha om het oordeel te ondergaan voor allen die zich tot God zouden bekeren. Hij droeg de zonden als Plaatsvervanger voor allen die in Hem geloven. Daardoor wordt niet alleen het oordeel afgewend, maar gaat de hemel open!

Het dagboek bestellen?