Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 10 januari

Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. Ik zal al Uw werken overdenken en over Uw daden spreken.
Psalm 77 vers 12 en 13

Om over na te denken:
– Wie vandaag bewust geen gehoor geeft aan de uitnodiging van God, loopt het gevaar dat God morgen Zijn oor voor hem sluit.
– Door de geboorte van Jezus Christus is God tot de mensen gekomen. Maar de Heere Jezus moest sterven om mensen tot God te kunnen brengen.
Religie valt als volgt samen te vatten: Eerst moeten we iets voor God doen, daarna nemen we van Hem in ontvangst waarop we recht denken te hebben, als een soort beloning. Het evangelie is totaal anders. Wie Gods boodschap uit de Bijbel aanvaardt en gelooft, ontvangt eerst van de grote God vergeving en het eeuwige leven; daarna is hij in staat iets voor God te doen en voor Hem te leven.
– Een mens wordt niet gered door de bekering, maar door Jezus Christus en Zijn sterven aan het kruis. Door de bekering krijgt een mens alleen deel aan Gods genade, heil en zegen.

Het dagboek bestellen?