Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 9 januari

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden.
Efeze 2 vers 1

Vanuit Woerden vertrok een stoptrein naar Breukelen. Een sneltrein was vanuit Utrecht onderweg naar Rotterdam. Er hing een dichte mist. De machinist van de sneltrein zag daardoor een geel spoorwegsein over het hoofd. Bij het rode sein remde hij wel, maar toen was het te laat. De twee treinen klapten bij Harmelen frontaal op elkaar. Op 8 januari 1962 vond de grootste treinramp in de Nederlandse geschiedenis plaats. Er vielen 93 doden. – Een sein negeren, dat kan levens kosten. Als God een mens een ‘stopsein’ geeft, maar hij reageert niet, kost hem dat het eeuwige leven!

In Gods ogen is ieder mens dood. Want als gevolg van zijn zonden is hij van God gescheiden. Daarmee is Gods liefde niet tevreden. Hij wil graag alle mensen het leven schenken, inderdaad, het eeuwige leven.

Daartoe moet ieder zich tot God bekeren en zijn schuld erkennen. Hij moet zijn zonden en overtredingen belijden. Dan vergeeft God hem alles. Zo’n mens ontvangt het nieuwe, eeuwige leven van Hem.

Om dat mogelijk te maken, heeft God Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, aan het kruis in de dood gegeven!

Het dagboek bestellen?