Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 12 januari

Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafeth, de zonen van Noach, en ook Noachs vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen met hen in de ark.
Genesis 7 vers 13

Taalkundigen gaan ervan uit dat de Chinezen al vóór het jaar 2.000 v.Chr. konden schrijven. Dat was niet lang na de zondvloed. Het Chinese karakter voor ‘boot’ is opgebouwd uit de tekens: vaartuig + acht + mond. Toen dus de Chinezen een karakterteken voor ‘boot’ ontwikkelden, dachten ze aan een bekend vaartuig uit de geschiedenis waarin acht mensen hebben gezeten, acht monden die moesten eten.

De ark waarin Noach en zijn familie de zondvloed overleefden, spreekt van Jezus Christus. Eens zal God het oordeel over de zonden gaan uitoefenen. Dat zal oneindig verschrikkelijker zijn dan het natuurgeweld dat toen de aarde heeft geteisterd.

Er is ook een manier om aan dat toekomstige oordeel te ontkomen. Inderdaad, door te geloven in de Heere Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis om de straf in onze plaats te dragen. Zoals de golven van de zondvloed tegen de ark sloegen, heeft Gods oordeel Hem getroffen – in onze plaats. Wie in Hem gelooft, is veilig in die ‘Ark’, in Jezus Christus!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage