Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 13 januari

Toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, leidde Hij hen uit hun angsten (…) Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en Hij hen naar de haven van hun wens leidde.
Psalm 107 vers 28 en 30

Waarom zijn met name zo veel jonge mensen soms wanhopig? Ze zien er geen heil meer in. Ze zijn vertwijfeld, omdat het lijkt dat er niemand is die werkelijk om hen geeft. Bovendien hebben ze alles al ‘genoten’ wat het leven te bieden heeft. Waarom dan nog verder leven? – Ja, het leven kan hard zijn en de wereld wreed; en de duivel is een moordenaar. Hij belooft veel, geeft weinig en neemt ten slotte alles.

Maar God wil niet dat het met wie dan ook misloopt! Het is dan ook niet nodig te wanhopen. God weet altijd een uitweg. Hij gaf Zijn eigen Zoon Jezus Christus en baande door Hem voor mensen de weg om gelukkig te worden.

Daartoe moeten we eerst van onze zonden worden verlost. Daarom stierf Christus: om de zonden weg te doen door het oordeel erover te dragen. Allen die Hem aanroepen en om hulp smeken, worden de veilige haven binnengeloodst, dat wil zeggen: aan Gods hart gebracht! Ze zijn voor de eeuwigheid gered – en op de weg daarnaartoe wil God bij hen zijn.

Het dagboek bestellen?