Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 1 november

Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten.
Hebreeën 10 vers 22

Bij het hoofdbureau van de politie in Nijmegen stapte een man binnen. In 1988 had hij te hard gereden. Maar hij reed in de wagen van zijn vader, zodat de bekeuring op diens naam werd toegestuurd. Niet lang daarna was zijn vader aan kanker overleden; de boete van 130 gulden was nooit betaald. Het was allang verjaard, maar de man wilde de zaak rechtzetten en 60 euro in de personeelspot stoppen. Omdat de politie geen giften aanneemt, kwamen ze overeen het bedrag over te maken naar een goed doel.

Een rustig geweten is meer dan 60 euro waard. Het is onbetaalbaar! Een kwaad geweten heeft mensen het leven tot een hel gemaakt. En een slecht geweten zal mensen uiteindelijk in de hel laten belanden. Want elke zonde zal door de heilige God geoordeeld moeten worden.

Ons geweten kunnen we niet reinigen door zelf te betalen, want daarvoor is zelfs de eeuwigheid te kort. De Heere Jezus betaalde, in onze plaats, aan het kruis. Als iemand in Hem gelooft, wordt z’n geweten gereinigd en kan hij met God in verbinding staan!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.