Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 6 oktober

De Zoon des mensen gaat wel heen zoals over Hem geschreven is, maar wee die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was.
MattheĆ¼s 26 vers 24

Met deze ernstige woorden bedoelde de Heere Jezus Zijn verrader Judas. Hij weerlegde daarmee ook indirect de gedachte dat uiteindelijk alle mensen verlost worden en in de hemel komen.

In de woorden dat het voor Judas beter was geweest als hij niet geboren was, komt tot uitdrukking dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Ieder die wordt geboren, is een schepsel dat tot in eeuwigheid zal bestaan.

Als de mens sterft, gaat zijn lichaam normaal gesproken naar het graf, maar zijn ziel en de geest sterven niet. De verlosten gaan naar het paradijs van God; de zielen van hen die zonder God leven, gaan naar een plaats van kwelling.

Het heeft noodlottige gevolgen als iemand er schouderophalend aan voorbijgaat dat hij op weg is naar een eeuwige bestemming. Vooral, omdat we de keus waar we naartoe gaan, tijdens het leven op aarde moeten maken en die keus onherroepelijk is!

Het dagboek bestellen?