Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 5 oktober

Er is niemand rechtvaardig, ook niet één (…), hun voeten zijn snel om bloed te vergieten.
Romeinen 3 vers 10 en 15

De Eerste Wereldoorlog duurde van 1914 tot 1918. In die paar jaar stierven ruim 2 miljoen Duitse militairen. Gemiddeld bijna 1300 per dag! De meesten waren jong. Twee op de drie waren tussen 18 en 25 jaar oud en ongetrouwd. Er werden 680.000 vrouwen weduwe die gemiddeld twee kinderen hadden. Drama’s, helemaal los van de vraag wie de oorlog begonnen was!

Wat hebben mensen elkaar verschrikkelijk veel aangedaan! Kaïn vermoordde Abel al. Bloedvergieten zit in de natuur van de mens. Gelukkig heeft lang niet iedereen zulke dingen op zijn geweten, maar we zijn allemaal schuldig aan het bloed van de Heere Jezus Christus!

Waarom ging Hij naar het kruis? Waarom werd Hij daaraan genageld? Omdat wij gezondigd hadden. Als de mens niet tegen God in opstand was gekomen, was het kruis van Golgotha niet nodig geweest.

Laten we de schuld niet op Adam en Eva schuiven. Wíj hebben gezondigd; ík ben schuldig aan het sterven van Christus. Voor mij ging Hij naar het kruis!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage