Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 6 januari

Laat Uw barmhartigheid over mij komen, dan zal ik leven (…) Uw barmhartigheid is groot, HEERE.
Psalm 119 vers 77 en 156

De man was in handen van rovers gevallen. Harde klappen hadden ze hem gegeven. Nu ligt hij aan de rand van de weg. Een priester en een tempeldienaar waren al voorbijgekomen, zonder te helpen. Hij heeft geen hoop meer.

Dan hoort hij weer iemand aankomen: een verachte Samaritaan komt op zijn ezel aangereden. Deze buitenlander aarzelt niet. Hij stopt en verzorgt de gewonde. Voorzichtig zet hij hem op z’n eigen rijdier en brengt hem naar de volgende herberg. Hij vertrouwt hem aan de waard toe. De hulpeloze man is overweldigd: die Samaritaan laat zich niet voor zijn hulp betalen, maar betaalt nota bene zelf!

Deze barmhartige Samaritaan kunnen we met de Heere Jezus Christus vergelijken. Hij heeft ons oneindig lief en is vol barmhartigheid. Daarom kwam Hij naar de aarde en stierf Hij aan het kruis. Daar betaalde Hij voor u en mij de hoogst mogelijke prijs: die van Zijn bloed. Laten we Zijn hulp aanvaarden en Hem iedere dag opnieuw danken voor Zijn barmhartigheid!

Het dagboek bestellen?