Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 7 januari

Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.
Hebreeën 9 vers 22

Bij Heesen Yachts in Oss werd een 80 meter lang superjacht gebouwd, de Galactica. Vorig jaar bracht een sleepboot het naar Harlingen. Daar werd het afgebouwd. Het transport liep vast bij de spoorbrug bij Den Bosch. Die kan niet open. En de waterstand in de Maas was net te hoog. Het scheelde maar 10 tot 20 centimeter, maar dat was te veel. Ze moesten even geduld hebben, tot het water wat gezakt was.

Op de weg van een mens tot God ligt een barrière die onoverkomelijk is. Het zijn onze zonden. Omdat God volmaakt heilig is, kan Hij niet doen alsof die niet bestaan. Ze móeten uit de weg worden geruimd. Zelf kunnen we dat onmogelijk. Hoe zouden we dat ook moeten doen? Door goede werken? Ook door duizend goede daden wordt niet één zonde uitgedelgd.

Nee, het loon van de zonde is de dood. Alleen door het vergieten van bloed kunnen zonden worden uitgewist. Omdat God ons in Zijn grote liefde wilde sparen, liet Hij Zijn eigen Zoon sterven. Jezus Christus stortte aan het kruis Zijn kostbare bloed, opdat ons vergeving geschonken kon worden. Als iemand in Hem gelooft, wordt de barrière van zijn zonden weggedaan.

Het dagboek bestellen?