Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 31 maart

Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.
Mattheüs 12 vers 30

Heel wat mensen zijn meesters in het op de vlakte blijven. Ze weigeren in gesprekken hun eigen mening te geven. Keuzes gaan ze uit de weg. Ze hebben de neutraliteit hoog in het vaandel. Zolang je maar geen partij kiest en kleur bekent, loop je het minste risico – dat is hun motto!

Soms is dat inderdaad ook het beste. Als het echter gaat om de eeuwige behoudenis, is het wel heel dom om zo’n houding aan te nemen. Want daarin geen beslissing nemen, betekent: het grootste risico lopen dat er maar kan bestaan!

Een bruidspaar staat in de trouwzaal. Op de vraag van de ambtenaar van de burgerlijke stand antwoordt de bruidegom met een duidelijk ‘ja’. Maar de bruid zegt niets. Ze blijft zwijgen. Dat is hetzelfde als ‘nee’ zeggen.

Ze moet beslissen. Ze moet kiezen. Ze moet ‘ja’ zeggen. Om in een levende verbinding met de Heere Jezus te komen, is het nodig een duidelijk ‘ja’ uit te spreken. Het is nodig Hem in het geloof te aanvaarden, zonder te aarzelen.

Het dagboek bestellen?