Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 30 maart

De HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.
Genesis 2 vers 22 en 23

Winston Churchill was de leider van de Britten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door velen werd en wordt hij bewonderd, door anderen verguisd. Een journaliste zei ooit tegen hem: ‘Als u mijn man was, zou ik u vergiftigen’. Churchill reageerde gevat: ‘En als u mijn vrouw was, zou ik het gif nemen ook’.

God had Adam en Eva geschapen en bij elkaar gebracht. Tot aan de dag dat zij tegen hun Schepper zondigden, is er geen enkele wrijving tussen hen geweest. De verhouding was volmaakt.

God heeft het huwelijk tussen een man en een vrouw ingesteld als een beeld van de band tussen Christus en de gemeente. Wij allen die in de Heere Jezus mogen geloven, maken deel uit van Zijn bruid, de gemeente van alle ware christenen. Tot in de eeuwigheid zullen we bij Hem zijn, in de hemelse heerlijkheid. Er zal geen wanklank worden gehoord. De band is volmaakt. Het is niet moeilijk te begrijpen dat de Heere Jezus wenst dat wij nu al zó met Hem verbonden zijn.

Het dagboek bestellen?