Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 29 september

Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus.
Galaten 2 vers 16

Velen bekommeren zich niet om de redding van hun ziel. Ze maken zichzelf wijs dat met de dood alles voorbij is – en ze hopen dan maar dat dat waar is.

Anderen vinden zelf wegen uit om hun ziel te redden. Daardoor ontstaat een godsdienst die je met de woorden kunt samenvatten: doen, bidden, voelen. Op die manier zullen ze echter nooit hun doel bereiken. Waarom niet?

Wij kunnen niets bijdragen aan ons heil! De boodschap van genade verkondigt ons wat God heeft gedaan, opdat wij gered konden worden.

Hij deed álles! Hij is tot ons, verloren schepselen, gekomen. Hij gaf Zijn enige Zoon, de Heere Jezus. Die kwam als Mens op aarde en volbracht aan het kruis het verlossingswerk. Daardoor rekent God de gelovige de zonden niet meer aan. De Goddelijke weg heet daarom: horen, geloven, hebben.

Wie het evangelie hoort en gelooft, heeft het eeuwige leven. Dat zijn de drie stappen om behouden te worden. Zo eenvoudig is dat!

Het dagboek bestellen?