Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 28 september

De HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?
Genesis 3 vers 9

In de herfst van 2021 was de 50-jarige Beyhan Mutlu uit Turkije met vrienden wat aan het drinken. Zijn vrouw en familie probeerden al uren contact met hem te krijgen. Direct begon de politie een grote zoektocht. In het bos kwamen de agenten een man tegen die ging meehelpen. Pas toen de speurders de naam van de vermiste begonnen te roepen, viel bij Mutlu het kwartje. ‘Hier ben ik!’, riep hij. Het bleek dat hij met zijn vrienden iets te veel had gedronken.

God riep de naam van Adam toen die zich met Eva tussen de bomen had verborgen. Hij roept de naam van alle mensen die vanwege hun zonden bang voor Hem zijn. God nodigt hen uit om tot Hem te komen, zodat zij met Hem verzoend kunnen worden.

Het is voor een mens allereerst nodig te weten dat hij verloren is. Dat hij een zondaar is en Gods oordeel heeft verdiend. Dan krijgt hij de oproep om zich tot God te bekeren en in de Heere Jezus te geloven. Als hij aan die oproep gehoor geeft en zijn schuld erkent, vergeeft God hem alles.

Op dat moment is van een verloren zoon een teruggevonden zoon geworden, een echt kind van God!

Het dagboek bestellen?