Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 27 januari

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.
Johannes 1 vers 9

Op 27 januari 1880 kreeg Thomas Edison het uitvindersrecht op de gloeilamp toegekend. Langer dan een eeuw lagen ze in de schappen. Ze gaven wel meer warmte dan licht, maar de uitvinding was geweldig. Licht in de duisternis, wie wil dat nu niet?

Met dat doel kwam de Heere Jezus Christus op aarde. In de hemel is het licht, want God is licht. Maar op aarde heerst de duisternis, want de mensen volgden de satan in diens opstand tegen God. Adam en Eva en ál hun nakomelingen luisterden naar de vorst van de duisternis en zondigden tegen God.

De Heere Jezus is als het ware Licht van God in de wereld gekomen en heeft Gods licht op alle mensen laten vallen. Zo komt letterlijk de waarheid aan het licht, namelijk dat ieder mens een zondaar is. Dat moeten we inzien. En dat moeten we voor God ook erkennen. Als we dat niet doen, blijft onze toestand onveranderd. Dan is de eeuwige duisternis onze toekomst. Wie zich wel tot God bekeert en zijn zonden belijdt, wie het evangelie aanneemt en in Jezus Christus als Zaligmaker gelooft, ontvangt licht in zijn hart en zal straks in het eeuwige, hemelse licht wonen.

Het dagboek bestellen?