Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 26 mei

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.
Psalm 1 vers 1 en 2

Als aan een aantal mensen wordt gevraagd wat de voornaamste voorwaarde is om gelukkig te zijn, krijg je de uiteenlopendste antwoorden. Voor de één is het een goede positie in de maatschappij, voor een ander geld, voor weer een ander roem en eer of gezondheid. Anderen die wat dieper zoeken, noemen de oplossing van alle problemen, geluk in het huwelijk en gezin of ook een wereld zonder oorlog en armoede.

Iemand antwoordde: ‘Voor mij is het voornaamste te sterven in vrede met God’.

Niemand kan in vrede met God sterven als hij niet in vrede met God heeft geleefd. Niemand kan het hoofd rustig neerleggen als hij niet in zijn leven de ware rust heeft gevonden.

Door Zijn sterven heeft Christus vrede gemaakt, door het bloed van Zijn kruis. Daar onderging Hij het oordeel over de zonde. Hij maakte alles goed. – Kent u die rust en vrede met God? Dát is het voornaamste!

Het dagboek bestellen?