Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 20 januari

Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de HEERE de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats.
2 Koningen 5 vers 1

Naäman leefde in twee werelden. De éne wereld was vol pracht, roem en eer, de andere vol verdriet en hopeloosheid.

Melaatsheid wordt in de Bijbel gebruikt als beeld van de zonde. Ontelbare mensen leven dan net als Naäman ook in twee werelden. Aan de buitenkant lijkt alles prachtig: ze zijn gezond en gelukkig, ze hebben familie en vrienden, ze hebben een baan, een huis en een auto, gaan af en toe op vakantie en leven in overvloed. Wat wil je nog meer? Maar vanbinnen zit onrust. Er is geen vrede, geen waar geluk. Het geweten zegt hun: ‘Je bent melaats; je bent een zondaar. Als je voor God moet verschijnen, loopt het helemaal fout af!’

Gelukkig bleef Naäman niet melaats. Hij zocht de knecht van God op en vond genezing toen hij ten slotte deed wat die hem had gezegd. Wie nu naar Gods Woord luistert en die boodschap ter harte neemt, wordt van zijn zonden gereinigd.

Het dagboek bestellen?