Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 21 april

Er is niemand rechtvaardig, ook niet één (…) hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.
Romeinen 3 vers 10 en 15 tot en met 18

Een bekende schrijver zei eens: ‘Ik beef bij het zien van deze misdadige wereld en de mens die slechter is dan een dier. Ik wens dat ik nooit geboren was geworden’.

Een andere auteur zei in diezelfde tijd: ‘Geloofd zij God dat ik geboren ben! Ik heb ouders en tien broers en zussen in de hemel en ik zal de elfde zijn. Op aarde is het al geweldig te genieten van Gods zegeningen. Wat zal het dan zijn als ik het Lam zal zien in het midden van de troon!’

Waarin ligt nu dit grote verschil tussen die beiden? De eerste voelde alleen de gevolgen van de zonde en dat het loon van de zonde de dood is. De tweede was een christen. Hij ondervond hetzelfde, maar wist ook dat God de wereld zó lief heeft gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hij kende Christus Die voor de zonde is
gestorven en alles goed heeft gemaakt.

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage