Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 22 april

Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden (…) Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.
Romeinen 14 vers 10 en 12

Door Den Haag reed ’s nachts een auto. Eén van de lampen was kapot. Hij ging ook wel erg snel. Daarom gaven agenten een stopteken. De bestuurder gaf juist extra gas en ging ervandoor. Op de Hengelolaan kwam hij alsnog tot stilstand: de wagen raakte een boom en sloeg over de kop. Achter het stuur zat een 15-jarige jongen, uiteraard zonder rijbewijs. Hij werd door agenten bij zijn ouders afgeleverd. De volgende ochtend mocht hij op het politiebureau verschijnen.

Ieder weldenkend mens begrijpt dat we rekenschap moeten afleggen van onze daden. Als mensen niet ter verantwoording geroepen kunnen worden, waar moet het dan heen?

Zo zal ook ieder mens eens voor Gods troon komen te staan. Dan zal Hij rekenschap vragen van al Zijn schepselen. Als we onze zonden dan nog met ons meedragen, is de uitspraak van de hemelse Rechter onverbiddelijk: opsluiting in de hel! Wie nu door het geloof in Jezus Christus van zijn zonden verlost is, is rechtvaardig. Voor hem staat de hemel open!

Het dagboek bestellen?