Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 20 april

U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd: (…) de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat.
Psalm 8 vers 7 en 9


De plaats Goshen ligt in de Amerikaanse staat Virginia. Daar staat een standbeeld ter ere van M.F. Maury (1806-1873). Zijn zoon las hem uit de Bijbel voor. De dagtekst raakte hem. Hij nam zich voor de paden in de zeeën te vinden waarover God spreekt.

Via logboeken van schepen bestudeerde hij de wind en de waterstromen op de oceanen. Zo stippelde hij routes uit waarop schepen sneller vooruitkwamen. Zeker in de tijd van de zeilschepen was dat een enorm voordeel.

Ontstonden die ‘paden’ pas tijdens zijn leven? Welnee, die zijn er sinds de zondvloed geweest. En God had David er al over laten spreken.

Hij maakt van de schepping gebruik om ons een kleine indruk te geven van Zijn grootheid, van Zijn almacht en van Zijn wijsheid.

De mens die zijn ogen daarvoor sluit en nog steeds het bestaan van God wil wegredeneren, kan niet anders dan stekeblind en aartsdom genoemd worden.

Het dagboek bestellen?