Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 18 augustus

Allen die Hem [= Jezus Christus] aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

Johannes 1 vers 12

Stel dat u plotseling ernstige klachten krijgt en in het ziekenhuis wordt opgenomen. De dokter onderzoekt u en stelt vast dat u zwaar ziek bent. Zonder behandeling moet u sterven. Maar hij schrijft u een medicijn voor en zegt: ‘Als u dit inneemt, wordt u weer helemaal gezond’.

Wat doet u dan? Blijft u rustig liggen? Vertrouwt u er alleen maar op dat de dokter uw toestand goed heeft ingeschat, en dat het medicijn dat hij voorschrijft, beslist het beste is? – Nee, natuurlijk niet! Dat is niet genoeg: om gezond te worden, zult u dat medicijn moeten slikken.

U kunt alles geloven wat de Bijbel zegt over Jezus Christus: dat Hij voor de zonden stierf en uit de dood opstond. Maar als u Hem niet persoonlijk aanneemt als uw Verlosser, als u Hem niet zelf vraagt uw Redder te worden, dan bent u net zo verloren als wanneer u helemaal nooit iets van Hem en de Bijbel had gehoord. Het persoonlijke geloof in Hem redt voor altijd!

Het dagboek bestellen?