Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 16 juni

Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken.
Efeze 4 vers 17

De heilige en rechtvaardige God Die zulke strenge regels en wetten heeft uitgevaardigd omdat Hij licht is, kan er niet naar verlangen dat mensen voor eeuwig veroordeeld worden. Hij wilde redden. Daarom zond Hij Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hem wilde Hij straffen in plaats van allen die in Hem geloven. Allen die beseffen dat ze straf hebben verdiend, en tot Hem gaan om genade en vergeving te vragen, zĂșllen dat ook ontvangen. Vanaf dat ogenblik staan ze in de gunst van God en hebben ze blijdschap en vrede. Bovendien ligt er een geweldige toekomst op hen te wachten!

Wie de Heere Jezus heeft aangenomen, spreekt en wandelt niet meer zoals hij vroeger deed. Nee, hij vraagt in alles eerst wat zijn liefdevolle God en Vader daarvan denkt. Daarnaar richt hij zich. Daardoor is hij in de wereld een vreemde eend in de bijt. Hij zwemt in tegen de massa. Daartoe geeft God kracht.

Hij zal ook ervaren dat de regels die God heeft gesteld, er niet zijn om hem te beperken, maar juist om hem werkelijke vrijheid te geven en hem te beschermen tegen veel schade en onheil!

Het dagboek bestellen?