Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Vrijdag 12 januari

Bekeer u en geloof het Evangelie.
Markus 1 vers 15

Het evangelie is de blijde boodschap van vrede die God heeft voor mensen die als vijanden tegenover Hem staan. Het is een onverwachte en onverdiende boodschap: het aanbod van verzoening met God, vergeving van alle zonden, ja, van Gods genade en Zijn eeuwige heerlijkheid – en dat voor allen die ver van Hem af staan. Voor mensen die dood zijn in hun zonden en vijanden zijn van God.

Gods evangelie staat in verbinding met Zijn Zoon. Hem, Jezus Christus, heeft God voor Zijn vijanden in de dood gegeven. De verlossing is aan het kruis volbracht. Er is eeuwige redding bereid op grond van Christus’ sterven. En Hij is na het volbrengen van Zijn werk glorierijk opgestaan!

Nu biedt Hij Zichzelf vanuit de hemel aan als Heiland en Redder voor verloren mensen. Hij is bereid de grootste zondaar aan te nemen. Die zondaar hoeft alleen maar tot Hem te gaan met oprecht berouw. Dat wil zeggen dat hij toegeeft Gods oordeel verdiend te hebben, dat hij zich daarom buigt voor Hem en met heel z’n hart gelooft in Christus. Dan wordt hij een kind van God en een erfgenaam van de eeuwige heerlijkheid. – Is dat geen geweldig aanbod?

Het dagboek bestellen?