Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Zaterdag 13 januari

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
1 Johannes 4 vers 9

Het ongeluk met de Costa Concordia stond volop in het nieuws. Op 13 januari 2012 liep het cruiseschip op een rots. Er ontstond een scheur van 70 meter lengte. Het schip kapseisde; 32 mensen kwamen om. De kapitein Francesso Schettino voer veel te dicht langs de Italiaanse kust. Hij kreeg een gevangenisstraf opgelegd van 16 jaar.

De mensen hebben Gods Zoon gedood. Dat was niet het gevolg van een ongeluk. Het was ook niet een vergissing. Nee, het was moord met voorbedachten rade. – Is het niet een wonder dat God Zijn Zoon juist in de wereld heeft gezonden om aan het kruis te kunnen sterven? God offerde Hem op, opdat Hij ons het eeuwige leven zou kunnen geven.

God is dan nu ook niet uit op de dood van al die mensen die schuldig zijn aan de kruisiging van Zijn Zoon. Nee, het is bijna niet te geloven: Hij nodigt hen allen uit om tot Hem te komen, hun schuld te erkennen en in Zijn Zoon te geloven. Dan kan Hij ons het leven geven en ons gelukkig maken. Wat is Gods liefde onnoemelijk groot!

Het dagboek bestellen?